Hľadať:
Fotky: Videá: Užívatelia:
Fleshlight

Podmienky portálu zabavne.sk

Podmienky prístupu a používania portálu zabavne.sk:

1. Som starší/ia ako 18 rokov.
 
2. Na stránku vstupujem dobrovoľne, sexuálny, erotický a iný nechutný materiál ma neuráža a ani nijak nepohoršuje a použijem ho výhradne pre svoju potrebu a v súkromý.
 
3. Neposkytnem sexuálne orientovaný obsah ani žiadny iný a ani neumožním prístup na stránku osobám mladším ako 18 rokov a ani iným osobám ktoré nesplňujú predchádzajúce podmienky.

V prípade že nespĺňate podmienky 1-3 prosím oddídte zo stránky.


Podmienky a pravidlá portálu zabavne.sk:

Prevádzkovatelia sa zaväzujú že osobné údaje (meno, e-mail, dátum narodenia) užívateľa neposkytnúť tretej osobe.

Emailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži pre zaslanie aktivačnej linky alebo v prípade zabudnutia hesla Vám na uvedený e-mail príde nové heslo.

Prevádzkovatelia nenesú zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú používaním portálu zabavne.sk

Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za údaje a fotografie uvedené v profile, fotogalériách a komentároch užívateľa.

Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo zásahu do profilu a fotogalérií užívateľov.

Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo zrušenia účtu užívateľovi ktorí poruší podmienky a pravidlá na portáli zabavne.sk.

Je zakázané si pridávať do profilu a fotogalérie obsah ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a zákonmi SR (napr. fotografie detskej pornografie, zoofílie, nekrofílie, fotografie podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanova pod.). Užívatelia sú si vedomí svojej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 140/1961 Zb. (trestný zákon) za uvedené konanie.

V užívateľskom profile a v diskusiách je zakázané propagovať cudzie web stránky, produkty a služby. V prípade záujmu o reklamu alebo výmenu odkazov kontaktujte administrátora stránky.

Po registrácii môže užívateľ komentovať fotogalérie a videá s podmienkou dodržiavania nasledujúcich pravidiel:

- komentáre nebudú mať charakter správ, ktoré sú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku SR.

- v prípade porušenia tohoto pravidla budete upozornený administrátorom stránky, v prípade opätovného porušenia pravidiel bude Váš profil zmazaný a prístup na stránku zakázaný

Pridaním galérie súhlasíte s pravidlami a ste zodpovední za obsah ktorý uverejníte na stránke zabavne.sk

Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek odstaviť portál i bez upozornenia užívateľov.

Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek upraviť uvedené podmienky a pravidlá portálu a užívatelia sa zaväzujú tieto podmienky a pravidlá naďalej dodržiavať. V prípade, že s novými podmienkami a pravidlami nebude užívateľ súhlasiť, prestane portál používať.

Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s horeuvedenými pravidlami portálu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 

Prihlásenie
Meno:
Heslo:
Trvalé prihlásenie
 Nová registrácia za 30 sekúnd.
 Výhody registrácie
Posledné komentáre
Sexy kočky